ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಬ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳ ಸಮಿತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, कर्नाटक

State Level Bankers Committee, Karnataka

ಸಂಯೋಜಕರು – ಎಸ್ ಎಲ್ ಬಿ ಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ
ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿ
೨ನೇ ತಿರುವು , ಗಾಂಧಿನಗರ , ಬೆಂಗಳೂರು -೫೬೦೦೦೯

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ. ಕೆ.ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ರಾಜು 
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಸಿಇಒ,
ಕೆನರಾಬ್ಯಾಂಕ್
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು   ಶ್ರೀ . ದೇಬಶಿಶ್ ಮುಖರ್ಜಿ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಕೆನರಾಬ್ಯಾಂಕ್ 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು   ಶ್ರೀ.ಬ್ರಿಜ್ ಮೋಹನ್ ಶರ್ಮಾ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಕೆನರಾಬ್ಯಾಂಕ್ 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು   ಶ್ರೀ. ಅಶೋಕ್ ಚಂದ್ರ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಕೆನರಾಬ್ಯಾಂಕ್ 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು   ಶ್ರೀ. ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅಹ್ಲುವಾಲಿಯಾ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಕೆನರಾಬ್ಯಾಂಕ್ 
ಸಂಚಾಲಕರು 

ಶ್ರೀ. ಎ ಮುರಳೀಕೃಷ್ಣ

ಮಹಾ ಪ್ರಬಂಧಕರು

ಕೆನರಾಬ್ಯಾಂಕ್

 

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  +೯೧ ೦೮೦ ೨೨೩೪೦೨೩೬

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ಸ  ಸಂಖ್ಯೆ : + ೯೧ ೦೮೦ ೨೨೩೪೦೨೯೨

 

e-mail : holbrrb@canarabank.com, slbckarnataka@canarabank.com  

ಉಪ ಮಹಾ ಪ್ರಬಂಧಕರು   ಶ್ರೀ. ಬಿ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ್           
ಸಹಾಯಕ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಬಂಧಕರು   ಶ್ರೀ. ಪ್ರವೀಣ್ ಎಂ ಪಿ
ವಿಭಾಗೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು    ಶ್ರೀ. ಟಿ ಎಸ್ ವಾಸುದೇವತಾತಾಚಾರ್ 

 

ಕರ್ನಾಟಕ  ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ  ಬ್ಯಾಂಕರುಗಳ  ಸಮಿತಿ

(ಎಸ್. ಲ್. ಬಿ. ಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ), ಕಚೇರಿಯ ವಿಳಾಸ 

ಸಂಯೋಜಕರು
ಕರ್ನಾಟಕ  ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ  ಬ್ಯಾಂಕರುಗಳ  ಸಮಿತಿ ಮತ್ತುಮಹಾ ಪ್ರಬಂಧಕರು,  
 ಕೆನರಾಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿ- ಅನ್ನೆಕ್ಸ್, ೨ನೇ ತಿರುವು ಗಾಂಧಿನಗರ, 
ಬೆಂಗಳೂರು- ೫೬೦೦೦೯, ಕರ್ನಾಟಕ,


ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  +೯೧ ೦೮೦ ೨೨೩೪೩೪೯೦
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ಸ ಸಂಖ್ಯೆ: + ೯೧ ೦೮೦ ೨೨೩೪೩೪೮೯ 

e-mail: slbckarnataka@canarabank.com