ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಬ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳ ಸಮಿತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, कर्नाटक

State Level Bankers Committee, Karnataka

ಸಂಯೋಜಕರು – ಎಸ್ ಎಲ್ ಬಿ ಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ
ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿ
೨ನೇ ತಿರುವು , ಗಾಂಧಿನಗರ , ಬೆಂಗಳೂರು -೫೬೦೦೦೯

TOLLFREE    Download


As per the DFS, GOI guidelines, SLBC Karnataka has set up a call center at Hyderabad for providing add-on services through toll free desk for addressing redressal of public grievances on flagship programmes like PMJDY, PMJJBY, PMSBY, APY, PMFBY, MUDRA, etc.


The SLBC KARNATAKA Call Center has been functioning since July 2019. The Contact Center provides services in 6 languages namely Kannada, Telugu, Tamil, Malayalam, English and Hindi. 3 Customer Service Executives are dedicately allotted for receiving calls and answering queries of the public pertaining to the GOI Flagship schemes.

Karnataka has a railway network with a total length of approximately 3,089 kilometres (1,919 mi). Until the creation of the South-Western Railway Zone headquartered at Hubballi in 2003, the railway network in the state was in the Southern Railway zone, South-Central Railway Zone and Western Railway zone. Several parts of the state now come under the South Western Railway zone with 3 Railway Divisions at Bangalore, Mysore, Hubli, with the remainder under the Southern Railway zone and Konkan Railway Zone, which is considered one of India's biggest railway projects of the century due to the difficult terrain. Bangalore and other cities in the state are well-connected with intrastate and inter-state destinations.

The Contact Center operates seven days a week and will be available to customers on all 365/366 days from 6 AM to 10 PM.

The total lengths of National Highways and State Highways in Karnataka are 3,973 and 9,829 kilometres (2,469 and 6,107 mi), respectively.

The SLBC Karnataka Tollfree Number is 180042597777.

The total number of calls received at the Tollfree Helpdesk from July 2019 to February 2021 is 13140.