ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಬ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳ ಸಮಿತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, कर्नाटक

State Level Bankers Committee, Karnataka

ಸಂಯೋಜಕರು – ಎಸ್ ಎಲ್ ಬಿ ಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ
ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿ
೨ನೇ ತಿರುವು , ಗಾಂಧಿನಗರ , ಬೆಂಗಳೂರು -೫೬೦೦೦೯

Background

The State Level Bankers’ Committee (SLBC) was constituted in April 1977, as an apex inter-institutional forum to create adequate coordination machinery in all States, on a uniform basis for development of the State.


SLBC is chaired by the Chairman/ Managing Director/ Executive Director of the Convenor Bank. It comprises representatives of commercial banks including Small Finance Banks, Wholly Owned Subsidiaries (WOS) of Foreign Banks, RRBs, Payments Banks, State Cooperative Banks, RBI, NABARD, heads of Government departments including representatives from National Commission for Scheduled Castes/Tribes, National Horticulture Board, Khadi & Village Industries Commission etc. and representatives of financial institutions operating in a State, who come together and sort out coordination problems at the policy implementation level.


Representatives of various organizations from different sectors of the economy like industry bodies, retail traders, exporters, farmers’ unions, etc. are special invitees in the SLBC meetings for discussing their specific problems, if any. SLBC meetings are held on quarterly basis. The responsibility for convening the SLBC meetings would be of the SLBC Convenor Bank of the State.Canara Bank is the SLBC Convener in the state of Karnataka and Kerala and Union Territory of Lakshadweep.