ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಬ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳ ಸಮಿತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, कर्नाटक

State Level Bankers Committee, Karnataka

ಸಂಯೋಜಕರು – ಎಸ್ ಎಲ್ ಬಿ ಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ
ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿ
೨ನೇ ತಿರುವು , ಗಾಂಧಿನಗರ , ಬೆಂಗಳೂರು -೫೬೦೦೦೯

Banking in Karnataka


The state of Karnataka, particularly the coastal districts of Dakshina Kannada and Udupi, historically and collectively known as South Canara, is called the cradle of banking in India. This is because seven of the country's leading banks, Canara Bank, e-Syndicate Bank, e-Corporation Bank, e-Vijaya Bank, Karnataka Bank, Ing Vysya Bank and the e-State Bank of Mysore originated from this state. The first five in the above list of banks were established in the districts of Udupi and Dakshina Kannada. These districts have one among the best distribution of banks in India - a branch for every 500 persons. Between 1880 and 1935, 22 banks were established in coastal Karnataka, nine of them in the city of Mangalore.


Banking Statistics as on 30.09.2021:


Branch Network:

Particulars Branches
Rural 4202
Semi-Urban 2558
Urban 4830
Total 11590

ATM :

Particulars Branches
Rural 2214
Semi-Urban 3068
Urban 11884
Total 17166

All ©Copy Rights Are ®Resreved : 2020-21

Desgined By : SIPL