ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಬ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳ ಸಮಿತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, कर्नाटक

State Level Bankers Committee, Karnataka

Convenor, SLBC Karnataka Canara Bank,
Head Office Annex , 2nd Cross, Gandhi Nagar, BANGALORE : 560009

Managing Director & Chief Executive Officer Shri. L.V.PRABHAKAR 
Managing Director & CEO
Canara Bank
Sri.Arun Shrivastava
Executive Director   Shri. Debashish Mukherjee
Executive Director
Canara Bank 
Executive Director   Ms. A. Manimekhalai
Executive Director
Canara Bank 
Executive Director   Shri K Satyanarayana Raju
Executive Director
Canara Bank  
Executive Director   Sri. Brij Mohan Sharma
Executive Director
Canara Bank  
Convenor 

Sri B Chandrasekhara Rao
General Manager
Canara Bank


Phone :  +91 - 080 – 22340236
Fax :  +91 – 080 –22340292

e-mail : holbrrb@canarabank.com, slbcbangalore@gmail.com,  
slbckarnataka@canarabank.com

Deputy General  Manager Sri P C Damodaran
Asst. General Manager Smt. Sujatha G 
Divisional Manager Sri.  C Basavaraju 

 

SLBC office address 

Convenor, SLBC Karnataka 
Canara Bank,  
Head Office Annex , 
2nd Cross,
Gandhi Nagar, 
Bangalore : 560009 

Phone : +91 – 080 – 22343490 
Fax : +91 – 080 – 22343489 
e-mail: slbckarnataka@canarabank.com, slbcbangalore@gmail.com

 

All ©Copy Rights Are ®Resreved : 2020-21

Desgined By : SIPL